Besturingsfilosofie

kronkel

In een besturingsfilosofie beschrijft het bestuur de wijze van besturen. Op basis van welke waarden willen we onze missie waarmaken. Hoe werken we aan onze visie en onze strategie?

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave.

Het start met ons Mensbeeld
Van nature is een mens gemotiveerd, gedreven, nieuwsgierig, met eigen regie, zoekende naar verbinding, met de wil om te groeien. Een mens is onderdeel van een systeem en wil erbij horen. En dat alles in een veilige omgeving.

 

Je mag zijn wie je bent en wilt worden. Om jezelf te kunnen worden is kennis (kwalificatie) een belangrijke voorwaarde. Kennis van jezelf (persoonsvorming) in relatie tot de ander (socialisatie) is daarbij onmisbaar. Als bestuur gaan wij uit van de intrinsieke motivatie van mensen en creëren wij speelruimte om die te laten ontstaan.

 

Zo kijken we naar onze Wereld
We leven in een dynamische onvoorspelbare wereld waarin wij mensen ons moeten verhouden. De kinderen die nu op onze scholen zitten leven straks in een wereld die wij ons niet kunnen voorstellen en voeren beroepen uit die wij niet kennen. De afgelopen tijden, met crises zoals corona en klimaat, leren we als mens dat de samenhang tussen mens en natuur essentieel is. Een complex samenspel wat vraagt om nieuw leiderschap en actieve hoop.

Onze Waarden

  1. We werken vanuit Geïnformeerd Vertrouwen
  2. Samen stromen wij: Samenspel
  3. Wij zorgen voor Professionele ruimte

1. (Geïnformeerd) vertrouwen
Bij Fluvium informeren wij elkaar, brengen onze belangen in en verantwoorden transparant naar elkaar. Daarbij communiceren wij open, integer en eerlijk en zorgen daardoor voor geïnformeerd vertrouwen. Voor iedereen binnen Fluvium is helder wat zijn of haar verantwoordelijkheid en bevoegdheid is. Samen hebben we een professionele opdracht met daarbinnen je eigen professionele rol / taak/ uitdaging / ontwikkeling. Professionele autonomie vinden wij belangrijk, echter nooit zonder de ander of ten koste van de ander. We hebben het lef om te werken vanuit de bedoeling, ook als dat ‘buiten de lijntjes’ is.

 

“Vertrouwen is geen gevoel; het is een bewuste keuze, de grondhouding van waaruit je besluit te werken”

 

2. Samenspel
We doen allemaal ons best om binnen ons samenspel voor een veilige omgeving te zorgen, waarbij we tijd en ruimte maken voor verdiepend contact: voorwaardelijk voor een goede samenwerking. Waarbij we op de inhoud alles mogen inbrengen, er is geen ordening van goed of fout. Waarbij we oog en oor hebben voor minderheidsstemmen, voor verschillende perspectieven, voor diverse belangen. En altijd vanuit de bedoeling. Waarbij we binnen onze ontmoetingen met een nieuwsgierige houding onze verschillen, overeenkomsten, belangen en standpunten verkennen. Dat doen we in dialoog; elkaar open bevragend, scherpzinnig, overwogen, genuanceerd, lichtvoetig en met een dosis humor. Daarmee zorgen we voor inspiratie en diepgang binnen ons samenspel. We hebben de moed om ons ongemak uit te spreken, onze twijfels te laten zien en onze kwetsbaarheid te tonen.

 

Met respect voor elkaars inzet en in professionele gelijkwaardigheid. “Wij zien jou”

 

Door binnen Fluvium zo te werken komen we tot weloverwogen, rijke en democratische besluitvorming, genomen vanuit consent en gedeeld met elkaar.

 

“Samenwerken is een ambacht”; “Samen komen we verder”

 

3. Professionele ruimte
Wij geven elkaar de professionele ruimte, die nodig is om verantwoordelijk te kunnen zijn. Daarbij handelen we binnen afgesproken kaders, we geven dus de ruimte (het speelveld) duidelijk aan. Ruimte en eigenaarschap krijgen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen betekent dat iedereen resultaat-verantwoordelijk is voor de doelstellingen die zijn afgesproken. Wij zijn daarop aanspreekbaar. En we leggen transparant verantwoording af op alle niveaus. We mogen en moeten elkaar bevragen op onze bijdrage en het effect van onze bijdrage.

 

We organiseren betrokkenheid (Wie zijn onze spelers in het veld? Wie zijn betrokken over het vraagstuk in de ruimte?). Dat doen we met optimisme, positief en hoopvol.
Binnen onze gemeenschappelijke ruimte geeft iedere school zijn eigen kleur en invulling aan goed onderwijs. Wij sluiten aan bij lokale omstandigheden wat ruimte vraagt om bepaalde specifieke zaken daar te besluiten. Wij maken gebruik van de verschillen en de eigenheid van onze scholen.