Daltonschool Het Palet

kronkel

Het Palet in Kesteren is als openbare Daltonschool met 70 leerlingen een brede afspiegeling van de samenleving, want iedereen is hier welkom. Via het ruimtelijke schoolplein kom je ons lichte schoolgebouw binnen op het leerplein. Hieraan liggen de lokalen van onze vijf (combinatie)groepen. Je ziet hier leerlingen instructie volgen en zelfstandig werken aan hun weektaak. Op andere leerplekken in de school tref je onder- en bovenbouwleerlingen aan die samen lezen, of groepjes leerlingen die samenwerken aan een project. Samenwerken, reflecteren en werken aan eigen leerdoelen vinden we belangrijk. De oudergesprekken houden we bijvoorbeeld vanaf groep 3 samen met het kind.

Dalton Het Palet Kersteren - 300x225-600x450 _BEW

‘We weten hoe leren werkt. We geven onze leerlingen expliciete directe instructie en ondersteunen vervolgens doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen”

kronkel

Ons kleine, diverse team is positief ingesteld en wil het beste voor de leerlingen. De sfeer waarin we werken is open, professioneel en betrokken. Elkaar zien is belangrijk, want op zo’n kleine school doen we alles met elkaar en dragen we samen de verantwoordelijkheid. We starten daarom elke dag gezamenlijk met koffie en ook na de lessen ontmoeten we elkaar weer. Dan werken we bijvoorbeeld aan kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt altijd in een open sfeer, waarbij niet alleen de ontwikkeling van onze leerlingen aandacht krijgt maar ook die van onszelf.

Dalton_Het_Palet

Daltonschool Het Palet
Jacob Catsstraat 2a
4041 XV Kesteren
0488 481 398
directie@paletkesteren.nl
Route naar de school

Stefan-Teunissen

Stefan Teunissen, directeur