OBS De Rietschoof

kronkel

Middenin het dorp Opijnen staat OBS De Rietschoof op een fantastisch groot schoolplein waar kinderen kunnen spelen en ontdekken.

Wij zijn de spil van het dorp en willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle inwoners. Wij dragen zorg voor laagdrempeligheid en organiseren vaak activiteiten en momenten waarbij ouders en andere betrokkenen welkom zijn in onze school.

Onze binnen- en buitenruimte delen wij met buitenschoolse opvang de Rietschoof en peuterspeelzaal De Rietpeuters.
Samen met hen en vele externe specialisten, werken wij voortdurend samen aan doorgaande lijnen in de ontwikkeling van onze leerlingen.

De Rietschoof Oppijnen - 3 _BEW

kronkel

De Rietschoof is een openbare basisschool met een toekomstgerichte blik. Wij willen dat onze leerlingen worden voorbereid op onze maatschappij en dat zij weten wat er van hen wordt verwacht.
Wij willen hen respect bijbrengen voor elkaar en onze leefwereld.

Wij laten hen ontwikkelen in een veilige leeromgeving met aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun cognitieve ontwikkeling, hun motorische ontwikkeling en hun culturele ontwikkeling. Daarbij leren wij onze leerlingen ‘hoe’ zij moeten denken en niet ‘wat’ zij moeten denken.

Hoe wij dat doen, laten wij graag zien. U kunt onze facebookpagina bekijken, onze website bezoeken maar natuurlijk bent u altijd welkom om vrijblijvend op onze school te komen kijken. Onze deur staat voor u open.

De_Rietschoof

De Rietschoof
Zandstraat 14
4184 EE Opijnen
0418 651 512
directie@obsderietschoof.nl
Route naar school

Antwan-Ebben foto

Antwan Ebben /interim directeur